Om oss

Vardagstjänster

i hem och trädgård!

023-621 99

dk.hemservice@telia.com

Vad vill du ha hjälp med?

DK Hemservice drivs av Kristina Wiberg.

Kristina har över 10års erfarenhet i branschen, då hon tidigare startade och drev Sefyr Hemservice.


DK Hemservice styrka är att du som kund alltid får full uppmärksamhet och att även speciella behov och krav kan tillgodoses.


DK Hemservice och dess anställda är självklart fullt försäkrade, utför allt arbete i enlighet med (bästa) branschstandard och gällande lagar och regler.


DK Hemservice värdesätter och ser till att noga vårda, det förtroende du ger oss då vi får komma till ditt hem och hjälpa dig.